sekundniki_swiatla_zarzadcy

Do przełomu jeszcze daleko ale… Ale Wicestarosta Mieczysław Czepukowicz (PO) zaczął z nami rozmawiać. Jak człowiek. W sporządzanych do niego pismach nie dopytuje już o szczególną zasadność kierowanego do niego zapytania. Drugi po Zbigniewie Szumskim (FS) w urzędzie po prostu odpowiada. Sukces! Ale by doszło do tego finalnego potrzeba jeszcze dużo dobrej woli i szerszego spojrzenia, przede wszystkim na bezpieczeństwo nas wszystkich.

O tym, że tzw. sekundniki na skrzyżowaniach to z jednej strony hit a z drugiej strzał w „10″ mają okazję przekonać się kierowcy w wielu polskich miastach. Przykładów daleko nie trzeba szukać. Urządzenia odmierzające czas do zmiany świateł z czerwonego na zielone i odwrotnie od wielu lat funkcjonują w Zielonej Górze. Od jakiegoś czasu działają też w pobliskim Międzyrzeczu. Osobiście zdecydowałem się by temat podrążyć bardziej i spróbować przekonać zarządcę świebodzińskiej infrastruktury do poczynienia kroku naprzód. Skoro z jednej strony powiedział „nie” to poprosiłem go o uzasadnienie.

_ddip_ns_sekundniki_zap4Wicestarosta Mieczysław Czepukowicz (PO) odpowiedział ekspresowo. Potrzebował zaledwie tygodnia (z dwóch ustawowo) na przeanalizowanie sprawy. No i fajnie.

_ddip_ns_sekundniki_odp3
Wcześniej bo 29 lipca stosowną analizę przeprowadził NOWY Świebodzin samodzielnie. Wyszło nam, że ewentualny koszt instalacji tych urządzeń to dla Powiatu koszt rzędu 30 tysięcy złotych! Czyli aż o 10 tysięcy złotych mniej od szacowanego kosztorysu przez urzędników Starostwa.

sekundniki_swiatla
Kosztorysy mogą się jednak różnić bo my jakkolwiek by na to nie patrzeć robimy to metodą chałupniczą a urząd musi się opierać na swoich procedurach. Niemniej temat wydaje się być otwartym i do ugryzienia, ponieważ w sumie to aż i tylko 10 tysięcy euro. Przy takich pieniądzach zbędne są procedury przetargowe a wykonawca może być wyłoniony w drodze zaproszenia. Kto na start?

dom_dziecka_fsw_otodom
Dodatkowym argumentem „ZA” może być fakt związany ze wzbogaceniem się Starostwa Powiatowego. Jak dowiedział się NOWY Świebodzin, Urząd w drodze trzeciego podejścia znalazł nabywcę na sprzedawany od przeszło roku budynek po byłym Domu Dziecka przy Łużyckiej 44. Nowy właściciel zaoferował włodarzom 1,4 miliona złotych. (milion czterysta tysięcy)

sekundniki_swiatla2
Biedy więc nie ma a poza stałymi zobowiązaniami jakie przewidziane są jeszcze na ten rok, wydatek rzędu 30 czy nawet 40 tysięcy złotych usatysfakcjonowałby nie tylko stronę społeczną, pokazałby też że w Starostwie pracują ludzie światli, gotowi i chętni do zmian. Idący z duchem czasu. Innowacyjni. Dbający o stan bezpieczeństwa.

Osobiście będę o ów sekundniki wnioskować i liczę też na Wasze wsparcie.

Tomasz Domański
NOWY Świebodzin
#MiastoOświecone