sobieskiego_przystanek_pks

Będzie nowy przystanek przy ulicy Sobieskiego w Świebodzinie. Po naszych licznych zapytaniach w tej sprawie władze miasta uległy pod naporem maili i listów biorąc sobie do serca ważny interes nie tylko publiczny ale i społeczny. Z nadesłanej do nas odpowiedzi przez zastępcę burmistrza Pana Krzysztofa Tomalaka (FS) wynika, że Miasto dokonało już wszelkich niezbędnych ustaleń z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej (PKS).

„Wspólnie z PKS-em wypracowane zostało nowe położenie przystanku na wysokości ulicy Koziej do budynków 10, 11 i 12 dla wysiadających a także ustawienia wiaty przystankowej zadaszonej w obecnym miejscu przy budynku nr 37 pomimo trudności technicznych” napisał do nas wiceburmistrz Krzysztof Tomalak (FS).

NOWY Świebodzin po raz pierwszy głos w tej sprawie zabrał 7 kwietnia po zgłoszeniu nam tej sprawy przez mieszkańca Świebodzina Adama Hyżorka. Do władz miasta skierowaliśmy wtedy zapytanie publiczne. Tydzień później przeprowadziliśmy łączenie na żywo w ramach platformy NOWY Świebodzin LIVE. Zarejestrowane wideo wyświetlono później niemal 1000 razy.

sobieskiego_przystanek_flm
4 maja  odpowiedź wystosował do nas sam Burmistrz Dariusz Bekisz (FS). Wskazywał w nim, że z formalnego punktu widzenia, wiata przystankowa znajdująca się w obrębie ulicy Koziej przystanku nie stanowi. Zaznaczył jednak, że miasto prowadzi rozmowy z zarządcą drogi by podjąć decyzję o wyznaczeniu przejścia dla pieszych i budowy krótkiego odcinka chodnika.

_ddip_ns_przystanek_sobieskiego_odp2 20 lipca czyli niemal dwa miesiące później postanowiliśmy przypomnieć o tej sprawie władzom miasta. Mieszkańcy ulicy Sobieskiego skarżą się na brak działań ze strony obu urzędów w celu zagwarantowania należytego bezpieczeństwa ich dzieciom w trakcie konieczności przechodzenia przez jezdnię jak i konieczności pozostawania w obrębie przystanku w trakcie opadów deszczu bez jakiegokolwiek zabezpieczenia” napisał do Burmistrzów Tomasz Domański, lider Grupy NOWY Świebodzin.

_ddip_ns_przystanek_sobieskiego_zap2
Na odzew długo nie trzeba było czekać. 26 lipca 2017 roku z-ca burmistrza Świebodzina, Pan Krzysztof Tomalak (FS) napisał do nas tak:

sobieskiego_przystanek_kliknij
Z wnioskiem o formalne zatwierdzenie ustawienia wiaty na przystanku i wyznaczenie miejsca Urząd Miasta w Świebodzinie wystąpił teraz do Powiatu Świebodzińskiego. To jak szybko i czy jeszcze w tym roku ulica Jana III Sobieskiego w obrębie ulicy Koziej stanie się bardziej bezpieczna, zależy już tylko i wyłącznie od Starostów i Naczelnika Wydziału Dróg.

To wszystko co mogliśmy i co udało się nam w tej sprawie zrobić.

NOWY Świebodzin
#STOPhipokryzji