rimpler_1

Przez ponad 70 lat nikt nie upomniał się o należyty szacunek dla niemieckich fabrykantów przedwojennego Świebodzina zmarłych wiele lat przed 1945. Nie zdołali tego zrobić ani radni wszystkich kadencji, ani urzędnicy, ani nawet mieszkańcy. Co więcej. Wielu z nich przez lata bezcześciło grobowiec zaśmiecając go zużytymi lampionami, kwiatami i wieńcami.

NOWY Świebodzin podjął się inicjatywy polegającej na domknięciu uszkodzonej granitowej pokrywy. Wystosowaliśmy list otwarty do zarządców nekropolii. Poskutkowało. Burmistrzowie wniosek poparli. Sprawa została załatwiona.

 

_ddip_ns_sprawa_grobowcowa_zap